Categories

Follow me  facebook aladdin   ig อะลาดนทโก 

[ทำไมโรง 5 ดาวถึงต้องมีบ่อน้ำ แก้เคล็ด] strong>บ่อน้ำ, มีความสำคัญอย่างไร บ่อน้ำในโรงแรม, บ่อเก็บนำ้ในโรงแรม, อ่างน้ำ, ฮวงจุ้ยเกี่ยวกับ อ่างน้ำโรงแรม, อ่างเก็บน้ำในโรงแรม, อ่างน้ำ, ดวงของ ลำธาร, ธารน้ำโรงแรม, ธารน้ำโรงแรม, ฮวงจุ้ยโรงแรม,
Feng Shui hotel

http://www.aladdintogo.com/images/1Review/1Thai/EP19%20Keemala%2011-13-04-2019/12.2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%20%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%20IMG_0324.jpg
(ภาพจาก)รีวิวกีมาลาภูเก็ต >คลิกดู
 

 
เคยสงสัยกันไหมว่า ทำไมโรงแรมที่อยู่ตามไหล่เขา มักจะสร้าง บ่อน้ำ, หรือ ธารน้ำ, ขึ้นมา

อะลาดินทูโกจะเล่าให้ฟัง “น้ำ” นั้นถือว่ามีสภาพเคลื่อนไหว มีความเป็นหยาง ส่วน “ภูเขา” คือสภาวะ สงบนิ่ง หรือเรียกว่าหยิน ซึ่งชาวจีนเชื่อกันว่าเป็นชัยภูมิที่มีความสำคัญในศาสตร์ฮวงจุ้ย เพราะถือว่าเป็นชัยภูมิที่สามารถหาได้ไม่ยากในสมัยโบราณ และเป็นสภาพชัยภูมิที่มีความเป็นหยินและหยางค่อนข้างสมบูรณ์เมื่อเทียบกับชัยภูมิชนิดอื่นๆ

ดังนั้นแล้วการที่มี บ่อเก็บน้ำในโรงแรม, หรือ ธารน้ำในโรงแรม, คือการนำเอาเรื่องของศาตร์ฮวงจุ้ยเข้ามาสร้างความสมดุลให้เกิดภายใน โรงแรม, แต่บางโรงแรมไม่มีธารน้ำตามธรรมชาติ  ก็จำเป็นต้องสร้างบ่อน้ำเลียนแบบธรรมชาติขึ้นมาเพื่อให้เกิดกระแสของหยิน และ หยางเพื่อเป็นการแก้เคล็ด

http://www.aladdintogo.com/images/1Review/1Thai/EP14%20Panviman_17-19-02-2019/72%20IMG_0261%20%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A7%20%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%20%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88%20%E0%B8%AA%E0%B8%9B%E0%B8%B2%20%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97.jpg
ธารน้ำตามฮวงจุ้ย(ภาพจาก)รีวิวปานวิมานเชียงใหม่ >คลิกดู


http://www.aladdintogo.com/images/1Review/1Thai/EP19%20Keemala%2011-13-04-2019/125.2%20IMG_0622-HDR.jpg
ธารน้ำตามฮวงจุ้ย (ภาพจาก)รีวิวกีมาลาภูเก็ต >คลิกดู

มูลค่าโรงแรมแพงขึ้น

พื้นที่ใดถูกตั้งอยู่บริเวณภูเขา และ มีน้ำไหล่ผ่าน พื้นที่ระแวกนั้นจะกลายเป็นโรงแรมที่มีมูลค่าสูงทันที และ บ่อยครั้งจะเห็นว่าทำเลที่ตั้งแบบนี้ จะถูกโรงแรมหรูระดับ 5 ดาว เข้ามาจับจองพื้นที่กันหมดแล้ว

ราคาเข้าพักยิ่งสูง
เมื่อเห็นอย่างนี้แล้วคงจะเดาไม่ยากว่าทำไมโรงแรมที่มีธารน้ำ และ ภูเขา อยู่รวมกันถึงได้มีค่าเข้าพักสูง

[ทำไมโรง 5 ดาวถึงต้องมีบ่อน้ำ แก้เคล็ด] อ่างเก็บน้ำในโรงแรม, ความหมาย และ ความสำคัญของ ธารน้ำในโรงแรม, บ่อน้ำ, ความเชื่อเรื่อง ฮวงจุ้ย, อ่างน้ำโรงแรม, อ่างน้ำ, ภายในโรงแรมบ่อน้ำ,