Categories

Follow me  facebook aladdin   ig อะลาดนทโก 

Citibank Prestige ลายใหม่

Citibank Prestige ลายใหม่เริ่มนำส่งแล้ว


ในส่วนของ สมาชิกบัตรเครดิต Citibank ที่ถือบัตร Citibank Prestige ลายเก่าอยู่ และ หาก บัตรเครดิตดังกล่าวหมดอายุภายใน ปี 2019 จะได้รับบัตรใหม่อัตโนมัติ โดยกำหนดส่งมอบ บัตรเครดิต Citibank Prestige ลายใหม่, จะเริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

1 Citibank Prestige

2 บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ

ลายใหม่ citibank prestige
ลายใหม่ของ บัตรเครดิตซิตี้ เพรสทีจ, ออกแบบใหม่ทั้งหมด และ บัตรทั้งใบส่วนผสมของโลหะ ทำให้น้ำหนักของบัตรเครดิตมากกว่าบัตรเครดิตทั่วไป นับว่าเป็นการเปลี่ยนลายหน้าบัตรครั้งใหม่ ซึ่งทางประเทศไทย ก็ได้รับเลือกให้ใช้บัตรลายเดียวกับของ สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ, ฯ


ลายใหม่
- มีระบบ paywave ทำให บัตรเครดิต ซิตี้แบ้งค์ เพรสทีจ, ใช้สะดวกยิ่งขึ้น
- ลายบัตรทั้งหมดถูกออกแบบใหม่หมด โดยมีเนื้อของโลหะเข้ามาผสม มีสำดำด้านทั้งใบ
- ในกรณีบัตรชำรุด สามารถใช้เลขบัตรเดิมได้ โดยที่ไม่ต้องออกเลขใหม่ เพราะ การป้ำอักษรบนบัตรเป็นแบบเลเซอร์

แสดงความคิดเห็น สนทนา คลิก