Categories

Follow me  facebook aladdin   ig อะลาดนทโก 

chaingmai chiness

ทัวร์จีน,
หายไปจากเชียงใหม่ เศรษกิจในพื้นที่ทรุดหนัก ปัจจุบัน เศรษกิจเชียงใหม่, เป็นอัมพาต ผู้ประกอบการวอนรัฐบาลฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยว และฟื้นฟูบรรยากาศตามแหล่งท่องเที่ยวเชียงใหม่, ปัจจุบันพบว่านักท่องเที่ยว หายไปอย่างน่าตกใจ เศรษกิจเชียงใหม่, และระบบ ค้าขายเชียงใหม่, พบว่าเศรษกิจในพื้นที่ติดลบจนสร้างความหวั่นวิตกให้กับผู้ประกอบการ

(กลุ่มไกด์ภาษาจีนในจังหวัดเชียงใหม่) ประเมินจากยอดการจองทัวร์ การใช้บริการรถบัสโดยสาร ยอดจองห้องพัก จะเห็นว่าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา นักท่องเที่ยวจีนหายไปมากกว่าร้อยละ 50 ล่าสุดเดือนพฤศจิกายนนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวจองทัวร์ หรือนักท่องเที่ยวกลุ่มที่เรียกกันว่า '' ทัวร์จีนเชียงใหม่, '' มากเหมือนแต่ก่อน จากต้นปีจนถึงประมาณกลางเดือนพบว่าปริมาณการเข้าพักของนักท่องเที่ยวชาวจีนที่จะมา เที่ยวเชียงใหม่, (เชียงใหม่ทัวร์จีน,) จะมีปริมาณมากถึง 80 แต่มาระยะหลังพบว่า คนจีนเที่ยวเชียงใหม่, น้อยลง

สาเหตุอาจมาจากเรือล่มที่จังหวัด ภูเก็ต, ที่ผ่านมาทำให้นักท่องเที่ยวจีนขาดความเชื่อมั่นในประเทศไทย คนจีน, ที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่, ในระยะหลังน้อยลง (แน่นอน) ส่งผลกระทบต่อระบบอุตสาหกรรมการเกษตร ของที่ละลึก หรือ แม้แต่สินค้าอื่นๆ ยอดขายหดหายไปอย่างน่าตกใจ

ผู้ประกอบการที่ประกอบอาชีพและค้าขายของเชียงใหม่, ต่างกล่าวกันเป็นเสียงเดียวกันว่า นักท่องเที่ยวจีน, หรือ คนจีนเที่ยวไหนเชียงใหม่, บางตาลงอย่างเห็นได้ชัด ตั้งแต่หลังเกิดเหตุเรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต และนอกจากนี้ก็ยังมี คลิปวีดีโอ ที่ถูกสร้างออกมาเพื่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทย และความเชื่อมั่น…


คนจีนเที่ยวไหนกัน ?
หากยกประเด็นนี้มานั่งวิเคราะห์ คนจีนเที่ยวเชียงใหม่, ลดลงไม่ได้เกิดจากการที่ ทัวร์จีน, (นักท่องเที่ยวจีน) ไปเชียงใหม่น้อยลงแต่เพราะหน้านี้เป็นช่วงท่องเที่ยว หรือ hi season  กลุ่มนักท่องเที่ยวจีน, อาจเปลี่ยนสถานที่ท่องเที่ยวไปยังจังหวัดอื่นๆ ตามภาคใต้เพื่อสัมผัสบรรยากาศ กลิ่นของทะเลของประเทศไทยก็เป็นได้


คนจีนเที่ยวที่ไหนเชียงใหม่ ?

สถานที่เที่ยวสำคัญที่ คนจีนไปเที่ยวเชียงใหม่, นิยมกันมากที่สุดก็จะมีลิสดังนี้
1. รอบคูเมือง – เขตเมืองเก่า
2. ประตูท่าแพ
3. ข้าวมันไก่เกียรติโอชา
4. Herb Basic
5. Mango Tango

ข่าว ต่างประเทศ

loading...